Hľadáme 100 ľudí, ktorí sú ochotní prispievať 10€ mesačne na fungovanie centra Dom prijatia sv. Františka