Centrum Dom prijatia ZATVORENÉ od 16. marca 2020 do 31. mája 2020 vzhľadom na mimoriadnu situáciu ohľadom COVID-19