Modlitby chvál

Katolícke farské spoločenstvo a občianske združenie Ain Karim vás pozývajú na Modlitby chvál 17.04. 2016 v nedeľu o 16:00 v Oratku u saleziánok v Šamoríne (Záhradnícka 21).

Modlitby budú bývať každý mesiac a sprevádzať nás budú rôzne spoločenstvá z celého Slovenska, ktoré príjmu naše pozvanie.

Po modlitbe bude nasledovať krátke svedectvo, prednáška alebo iné povzbudenie vo viere a duchovnom živote kresťana a na záver bude agapé – malé občerstvenie, aby sme sa mohli aj porozprávať.

Pozvaní sú všetci a hlavne tí, ktorí túžia po osobnom stretnutí s Bohom.

chvaly 17.4.2016