3R Radosť Rozdávaním Rastie

Od 27.11.2016 začína zbierka trvanlivých potravín, hygienických potrieb a stravných lístkov. ĎAKUJEME!

sk-a4