Rodinné spoločenstvo

Rodinné spoločenstvo

Stretávame sa 1x za mesiac v nedeľu od 16:00 do 18:30 hod.  Sme skupinka 12 mladých manželských párov, modlíme sa spolu, je vždy pripravená téma na vyučovanie, o ktorej sa potom aj spoločne rozprávame a diskutujeme. Na spoločenstvo môžete prísť aj so svojimi...