Občianske združenie Ain Karim vzniklo 18. 6. 2007.  Momentálne ho tvorí 9 členov a asi 25 dobrovoľníkov prevažne žijúcich v Šamoríne, Trnave a Bratislave.

Našu činnosť realizujeme v Dome prijatia sv. Františka z Pauly v Šamoríne od roku 2009, v ktorom priebehajú rôzne aktivity pre cieľovú skupinu: prevádzka odevného skladu pre pomoc ľuďom v núdzi, nízkoprahový klub Smajlík pre deti a mladých, poskytovanie materiálnej pomoci ľuďom v núdzi, poskytovanie poradenstva, voľnočasové aktivity, muzikohodiny pre deti, tvorivý workshop, jednorazové a dlhodobé projekty podporujúce rast sociálnej inklúzie cieľovej skupiny. Projekt Dajme šancu začať odznovu, ktorý je určený pre odsúdených vo výkone trestu a po výkone trestu realizujeme v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou (okr. Trnava) od roku 2002. Odsúdení po výkone trestu majú tak možnosť zúčastňovať sa potom aktivít v centre Dome prijatia, lebo už poznajú naše OZ Ain Karim prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí pravidelne navštevujú odsúdených v ÚVTOS.

Miesto a realizácia aktivít:

  • Dom prijatia sv. Františka z Pauly, Kláštorná 2, Šamorín
  • Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len ÚVTOS), Hrnčiarovce nad Parnou

Cieľovou skupinou nášho OZ Ain Karim sú:

  • deti, mladí, dospelí, rodiny a jednotlivci, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi v Šamoríne a jeho blízkom okolí (prímestské časti a okolité dediny),

  • deti, mladí, dospelí, rodiny a jednotlivci v krízovej životnej situácií v Šamoríne a jeho blízkom okolí (prímestské časti a okolité dediny),

  • trestné osoby vo výkone trestu v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou a po výkone trestu odňatia slobody

Dôvod, prečo sme si vybrali túto cieľovú skupinu vychádza zo skúseností zamestnancov a dobrovoľníkov OZ Ain Karim s prácou s touto cieľovou skupinou – skúsenosti s prácou s dysfunkčnou rodinou, s dlhodobo nezamestnanými osobami, osobami vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody, s deťmi s poruchami správania a pod.

Veríme, že najvýznamnejší prínos, ktorý aktivitami a činnosťou OZ Ain Karim dosahujeme je to, že prispievame k predchádzaniu sociálno-patologických javov v meste Šamorín a jeho blízkom okolí, chránime osoby cieľovej skupiny pred negatívnymi vplyvmi ulice a zároveň chránime ulicu pred nežiadanými činmi cieľovej skupiny. V meste Šamorín, jeho blízkom okolí a vlastne v celom okrese Dunajská Streda sme jediné nízkoprahové centrum Dom prijatia pre deti, mladých, rodiny a jednotlivcov, v ktorom ponúkame nízkoprahové aktivity pre cieľovú skupinu.