Deň Rodiny

Deň rodiny je projekt, ktorý realizujeme každý rok v mesiaci máj z príležitosti Medzinárodného dňa rodiny (15.máj)

Je to popoludnie určené pre rodiny s deťmi. Na Dni rodiny sú pripravené rôzne workshopy, tvorivé dielne, rôzne súťaže pre rodiny s deťmi, sprievodný hudobný program. Deti si za vysúťažené žetóniky môžu „nakúpiť“ v detskom bufete rôzne maličkosti aj väčšie odmeny (hračky, omaľovánky, džúsy, cukríky..)

Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. Vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším. Preto je rodina nenahraditeľná.

Rodina je miestom odovzdávania základných životných skúseností, ekonomického bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V rodine je budúcnosť ďalších generácií.

Plagát_DR_2014_

Dňa 1. júna 2014 sa už po šiestykrát konal Deň rodiny, tentokrát vo farskej záhrade v Šamoríne. Začal o 9:30 slávnostnou sv. omšou za rodiny v rímskokatolíckom kostole v Šamoríne a od 15:00hod. boli vo farskej záhrade pripravené rôzne súťaže a hry pre rodiny s deťmi, napr. skúška pamäte, rýchlosť vo vešaní prádla, Človeče, nehnevaj sa, skákanie v gatiach, pretekanie na koníkoch a pod. Za vysúťažené žetóniky si mohli deti “nakúpiť” v detskom bufete rôzne maličkosti aj väčšie odmeny…

ĎAKUJEME všetkým dobrovoľníkom, sponzorom, dobrodincom, sympatizantom, podporovateľom za tento šiesty ročník Dňa rodiny. Bez vás by sa nemohol uskutočniť…Deň rodiny sa uskutočnil aj vďaka podpore z Trnavského samosprávneho kraja, Mestského úradu a Rímskokatolíckeho farského úradu.

Deň rodiny 2013

Deň rodiny 2012