Náš tím

_DSC0294_upr
Mgr. Ivana Tisoňová
štatutárny zástupca OZ Ain Karim

magnusa
Mgr. Mária Feješová, PhD.
člen správnej rady

_DSC0129
Mgr. Lenka Motýľová
člen správnej rady

maťka

Martina Švorcová
člen správnej rady