Kontakt

Občianske združenie Ain Karim

Čilistovská 4

931 01  Šamorín


IČO: 450 138 02

DIČ: 2022 4266 48


Telefón: +421 911 312 309

E-mail: ainkarim@ainkarim.sk


Č. účtu: 4007848248/7500

IBAN: SK07 7500 0000 0040 0784 8248

BIC (SWIFT): CEKOSKBX


Štatutárna zástupkyňa:

Mgr. Ivana Tisoňová

0911/312 309

ivana.tisonova@ainkarim.sk