Hľadáme 100 ľudí, ktorí sú ochotní prispievať 10 eur mesačne na fungovanie centra Dom prijatia sv. Františka z Pauly.

Viac info v letáčiku: