3R – Radosť Rozdávaním Rastie

Projekt 3R – Radosť Rozdávaním Rastie je zbierka trvanlivých potravín, hygienických potrieb a stravných lístkov, ktorej cieľom je obdarovať ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi v meste Šamorín a jeho prímestských častiach. Zbierka prebieha každý rok v mesiacoch november – december. Každý rok v predvianočnom čase obdaríme 60 – 65 rodín a jednotlivcov v núdzi.

Teší nás, že aspoň na chvíľku môžeme vyčariť úsmev na tvári tým, ktorí to skutočne potrebujú, a ktorí vo svojich životoch pociťujú, že nemajú k radosti dôvod.

Zakúsili sme, že táto aktivita bola a aj je krásnym nástrojom zjednotenia a premeny pre naše mesto, našich chudobných a koniec koncov aj pre nás samých, ktorí sa jej pravidelne zúčastňujeme.

Fotky z projektov 3R:

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010