30. výročie svojej duchovnej služby

30. výročie svojej duchovnej služby

Dňa 5.9.2022 oslávili katechéti v ÚVTOS-Hrnčiarovce nad Parnou 30. výročie svojej duchovnej služby v tunajšom ústave slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval otec biskup Mons. František Rábek, Ordinár OS a OZ SR  spolu s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom...
Darujte 2% a pomôžete nám pomáhať

Darujte 2% a pomôžete nám pomáhať

Darujte 2% Postup na poukázanie 2% (3%) v roku 2022 Ak ste zamestnanec 1. Požiadajte svojho zamestnávateľao vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15. 2. 2022 a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.  2. Vyplňte Vyhlásenie o...
Pravidelná formácia Katolíckej väzenskej dobrovoľnej služby

Pravidelná formácia Katolíckej väzenskej dobrovoľnej služby

Pravidelná formácia Katolíckej väzenskej dobrovoľnej služby Personálnej farnosti sv. Maximiliána Máriu Kolbeho Hrnčiarovce nad Parnou. Tí, ktorí sú pokrstení, preberajú na seba trojaké poslanie: prorocké, kráľovské a kňazské. Teda nielen vysvätení služobníci Cirkvi...
Hľadáme 100 ľudí…

Hľadáme 100 ľudí…

Hľadáme 100 ľudí, ktorí sú ochotní prispievať 10 eur mesačne na fungovanie centra Dom prijatia sv. Františka z Pauly.Viac info v letáčiku:
Dobrovoľníci prešli Milosrdnou bránou

Dobrovoľníci prešli Milosrdnou bránou

V nedeľu 10.4.2016 si dobrovoľníci Katolíckej väzenskej duchovnej služby (KVDS) z Hrnčiaroviec nad Parnou vykonali púť k Milosrdnej bráne do katedrály Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov sv. Šebastiána v Bratislave. Sprevádzal ich väzenský dekan o....
Vyhodnotenie zbierky 3R – Radosť Rozdávaním Rastie

Vyhodnotenie zbierky 3R – Radosť Rozdávaním Rastie

Zbierka prebiehala od 8. novembra do 13. decembra 2015, už po desiatykrát. Tento projekt spočíval v zbierke trvanlivých potravín, hygienických potrieb a stravných lístkov, ktorej cieľom bolo obdarovať ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi. Z predchádzajúcich ročníkov sa...