Dňa 5.9.2022 oslávili katechéti v ÚVTOS-Hrnčiarovce nad Parnou 30. výročie svojej duchovnej služby v tunajšom ústave slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval otec biskup Mons. František Rábek, Ordinár OS a OZ SR  spolu s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom a vikárom ZVJS mjr. Mgr. Petrom Nižníkom. Eucharistického slávenia sa zúčastnili aj kňazi Mgr. Libor Škriputa, kanonik, ThLic. Mikuláš Kráľ OFM, Mgr. Jozef Amrich SJ, Mgr. Stanislav Žlnay, Mgr. Lukáš Blažo, Mgr. Tomáš Daniel, prítomný bol riaditeľ ústavu plk. Mgr. Marek Kresan, ako aj prislušníci a zamestnanci ústavu. 

Na tomto liturgickom zhromaždení ordinár udelil iniciačné sviatosti odsúdenému Ladislavovi a sviatosť birmovania odsúdenému Róbertovi, čo zvýraznilo ovocie pôsobenia laickej dobrovoľníckej katechézy v miestnej personálnej farnosti. Duchovnú atmosféru umocňovala gospelová kapela odsúdených, ktorá hudobne sprevádzala sv. omšu.

Slávnosť pokračovala aktívom v AB-budove, kde ordinár udelil ocenenia, plaketu Ordinariátu OS a OZ SR a ďakovný list za dlhoročné pôsobenie a zásluhy o rozvoj duchovnej služby všetkým členom Katolíckej väzenskej dobrovoľnej  duchovnej služby, ako aj  Medailu Sv. Šebastiána III. stupňa in memoriam zosnulému biskupovi Mons. Dominikovi Tóthovi, svojho času poverenému Konferenciou biskupov Slovenska špeciálnou pastoráciou väzníc.

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzdvihol horlivé pastoračné nasadenie Ordinariátu OS a OZ SR, zhodnotil spoluprácu oboch diecéz a ocenil plaketou arcidiecézy vojenského biskupa Mons. Františka Rábeka,  plk. Mgr. Mareka Kresana, riaditeľa ústavu a pani Oľgu Stropkovičovú, koordinátorku dobrovoľníkov.

Na záver sa otcovia biskupi venovali prítomným neformálnymi osobnými rozhovormi.       

Zdroj: Ordinariát OS a OZ SR