Hľadáme 100 ľudí…

Hľadáme 100 ľudí…

Hľadáme 100 ľudí, ktorí sú ochotní prispievať 10 eur mesačne na fungovanie centra Dom prijatia sv. Františka z Pauly.Viac info v letáčiku:
Darujte 2% a pomôžete nám pomáhať

Darujte 2% a pomôžete nám pomáhať

Darujte 2% Postup na poukázanie 2% (3%) v roku 2022 Ak ste zamestnanec 1. Požiadajte svojho zamestnávateľao vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15. 2. 2022 a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.  2. Vyplňte Vyhlásenie o...
Pravidelná formácia Katolíckej väzenskej dobrovoľnej služby

Pravidelná formácia Katolíckej väzenskej dobrovoľnej služby

Pravidelná formácia Katolíckej väzenskej dobrovoľnej služby Personálnej farnosti sv. Maximiliána Máriu Kolbeho Hrnčiarovce nad Parnou. Tí, ktorí sú pokrstení, preberajú na seba trojaké poslanie: prorocké, kráľovské a kňazské. Teda nielen vysvätení služobníci Cirkvi...