11. novembra 2022 odovzdali po prvýkrát Cenu svätej Matky Terezy z Kalkaty. Prví laureáti cenu prevzali v Bratislave. Udelila im ju Sociálna subkomisia, ktorá pôsobí pod Teologickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska. Cieľom ocenenia bolo vyjadriť úctu a vďaku konkrétnym ľuďom, ktorí dlhodobo slúžia chudobným a núdznym, inšpirujú sa Evanjeliom a svoju vieru prejavujú konkrétnymi skutkami pomoci a služby. 

Medzi ocenenými bola aj naša dobrovoľníčka Oľga Stropkovičová, ktorá je už 30 rokov dobrovoľníčkou Katolíckej väzenskej duchovnej služby. Do väznice chodí spolu s ďalšími dobrovoľníkmi každú sobotu. Uviedla, že vždy vnímala, že Boh chce, aby tam chodila. Keď mala pochybnosti, mala pri sebe ľudí, ktorí jej vedeli poradiť a pomôcť. Do služby, ktorej sa venuje, pozvala aj ďalších. Ocenila i pomoc ďalších dobrovoľníkov, ktorý sa za ich službu modlia. Sú to chorí, rehoľné sestry a ďalší. Dodala, že okrem tejto služby sa dá zapojiť aj do takzvanej „dopisovacej služby“. „Sú ľudia, ktorí nechodia do väznice, ale dopisujú si s odsúdenými,“ uviedla.

Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221110052