Možnosti spolupráce

Ako nám môžete pomôcť?

Duchovne: modlitbou za Dom prijatia sv. Františka z Pauly,  všetkých sociálne odkázaných, ktorým pomáhame, za našich zamestnancov, dobrovoľníkov, sympatizantov

Morálne: povzbudivým slovom, dobrým nápadom, konštruktívnou kritikou

Finančne: 2% z vašich daní, sponzorské príspevky, finančné príspevky a dary (na účet alebo osobne)

Darovaním: stravných lístkov, zachovalého, čistého a opratého šatstva (podľa sezóny – momentálne zbierame letné šatstvo, obuv, bytové doplnky), tiež trvanlivých potravín

Osobne: ako dobrovoľník, vedúci nejakej aktivity – aj vami navrhnutej, krúžku,… to všetko sa hodí

dakujeme_450_450