Vyhodnotenie zbierky 3R – Radosť Rozdávaním Rastie

Vyhodnotenie zbierky 3R – Radosť Rozdávaním Rastie

Zbierka prebiehala od 8. novembra do 13. decembra 2015, už po desiatykrát. Tento projekt spočíval v zbierke trvanlivých potravín, hygienických potrieb a stravných lístkov, ktorej cieľom bolo obdarovať ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi. Z predchádzajúcich ročníkov sa...
Hŕstka polievky

Hŕstka polievky

Podávanie teplej polievky pre ľudí v núdzi a krízovej životnej situácii pondelok, utorok, streda, štvrtok  od 11:30 do 13:00 hod. v priestoroch Domu prijatia sv. Františka z Pauly (prízemie)  
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva, pomoc pri vybavovaní úradných dokumentov, písaní rôznych žiadostí. Poradenstvo je určené pre sociálne odkázaných ľudí a prebieha v priestoroch Domu prijatia sv. Františka z Pauly (II. poschodie) v dňoch: pondelok –...
Šikovné prstíky

Šikovné prstíky

Vytvorenie priestoru pre doobedňajšie zmysluplné trávenie voľného času pre ľudí, ktorí sú bez priateľov a cítia sa osamotení. Vyrábame rôzne výrobky pre potešenie seba, výrobky tiež predávame na rôznych predajných trhoch a výťažok z predaja je použitý na...
Nízkoprahový klub Smajlík

Nízkoprahový klub Smajlík

Starostlivosť o deti zo sociálne odkázaných a viacpočetných rodín. Deti a mladí majú možnosť zahrať si spoločenské hry, diskutovať na rôzne témy, naučiť sa variť jednoduché jedlá, vyrábať si rôzne maličkosti pre potešenie na tvorivých workshopoch, zúčastniť sa výletov...