Podporili nás

Sponzori a donori:

trnavsky-samospravny-kraj

  Nadaciaj&t

   NTB

    postovabanka

     pekarenkvetoslavov

      fondgsk

       nadaciapredetislovenska

        palma

         ecoinvest

          bonifructi

           citibank

            nadaciaorange

             somorja logo 10409610_903074556385806_1063123196825853099_n 

             3lvk2mh0

             Partneri a spolupráca:

             • Nadácia Pontis, Bratislava
             • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Šamorín
             • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Dunajská Streda
             • Nadácia X-Bionic, Šamorín
             • Diakonie Broumov, Bromov (ČR)
             • Potravinová banka Slovenska
             • Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
             • Vikariát Zboru väzenskej a justičnej stráže
             • Rímskokatolický farský úrad, Šamorín
             • Evanjelický farský úrad, Šamorín
             • Inštitút dcér Márie Pomocnice, Šamorín
             • Mestské kultúrne stredisko, Šamorín
             • OZ Samaria, Hlohovec