Poskytovanie základného sociálneho poradenstva, pomoc pri vybavovaní úradných dokumentov, písaní rôznych žiadostí. Poradenstvo je určené pre sociálne odkázaných ľudí a prebieha v priestoroch Domu prijatia sv. Františka z Pauly (II. poschodie) v dňoch:

pondelok – piatok od 9:00 do 16:00 (podľa osobného, mailového alebo telefonického dohovoru)

Kontakt:

0911/312 309

ainkarim@ainkarim.sk