Zbierka prebiehala od 8. novembra do 13. decembra 2015, už po desiatykrát. Tento projekt spočíval v zbierke trvanlivých potravín, hygienických potrieb a stravných lístkov, ktorej cieľom bolo obdarovať ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi. Z predchádzajúcich ročníkov sa nám potvrdilo, že táto aktivita má stále význam a teší nás, že aspoň na chvíľku môžeme vyčariť úsmev na tvári tým, ktorí to skutočne potrebujú, a ktorí vo svojich životoch pociťujú, že nemajú k radosti dôvod. Zakúsili sme, že táto aktivita bola a aj je krásnym nástrojom zjednotenia a premeny pre naše mesto, našich chudobných a koniec koncov aj pre nás samých, ktorí sa jej pravidelne zúčastňujeme.

Spoločne s nami sa do aktivity 3R zapojili aj farníci rímsko-katolíckej cirkvi a Základná škola Mateja Korvína a Základná škola Mateja Bela v Šamoríne.

Ľudia boli veľmi štedrí a okrem veľkého množstva materiálnych vecí prispeli aj finančnou čiastkou 247,46 EUR a vyzbierali sa stravné lístky v hodnote 441,74 Eur. Vyzbieralo sa cca 920 kg potravín. Za stravné lístky sme dokúpili ešte ďalšie potraviny.

Spoločnosť Palma, a. s. nám darovala stolové oleje, nátierkové maslá, mydlá v celkovej hodnote 300€. Spoločnosť SHP Harmanec a ECO-INVEST, a .s. nám darovali hygienické potreby v hodnote 150€. Dobré jablká z Dunajskej Lužnej nám darovali 260 kg jabĺk.

Dom prijatia sv. Františka z Paoly sa na pár dní zmenilo na „malý potravinový obchod“, ktorý bol vytvorený z vyzbieraných vecí. Ľudia, ktorí sú v núdzi si chodili vyberať a „kupovať“ potraviny a hygienické potreby podľa toho, čo oni sami konkrétne potrebujú. „Nakupovali“ za isté body podľa toho, či žijú sami ako jednotlivci, tiež podľa počtu detí a pod. Pomohli a potešili sme tak 66 sociálne núdznych rodín a jednotlivcov zo Šamorína a jeho prímestských častí.

Sme radi, že sme mohli touto konkrétnou službou núdznym ľuďom preukázať, že chudoba a bieda nám nie je ľahostajná a  mohli sme tak zasiať semienko lásky a spolupatričnosti aj v našom meste.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu 3R akýmkoľvek spôsobom zapojili a pomohli nám pomáhať. Ďakujeme našim dobrovoľníkom za ochotné ruky a srdce pomôcť, tiež ďakujeme za sponzorské materiálne dary od spoločnosti Palma, a.s., ECO-INVEST,a.s., SHP Harmanec a Dobré jablká.