Na pravidelnú katechézu do Hrnčiaroviec nad Parnou  v sobotu 4.2.2023 prijalo pozvanie päť mužov zo spoločenstva „Modlitby otcov“. Odsúdeným predstavili toto celosvetové spoločenstvo, porozprávali im prečo vzniklo, kto ho tvorí, akým spôsobom, a za čo sa otcovia rodín modlia.

Zazneli svedectvá od otcov, aká bola ich vlastná cesta do tohto spoločenstva, ako zmenila ich životy a vzťahy v ich rodinách. Ako dali na prvé miesto po Bohu svoju manželku a deti, až potom prácu. Rozhodnutie modliť sa a byť dobrým manželom a otcom, prináša v ich rodinných vzťahoch bohaté duchovné ovocie.

Jeden zo zúčastnených otcov vyzval prítomných mužov, aby si spomenuli na svojich otcov, a odpustili im ich chyby a nedostatky, ktorých sa voči nim, svojim synom dopustili. Kľakol si v pokore pred nimi, a za ich vlastných otcov ich poprosil o odpustenie. Bolo to veľmi silné gesto odpustenia a prosby o odpustenie.

Potom sa spolu s odsúdenými modlili modlitby podľa príručky „Modlitby otcov“. S odsúdenými spievali piesne chvál a vďaky na Božiu oslavu. Na záver stretnutia zaspievali pieseň „Nekonečný Kráľ“, ktorej text a hudbu zložil jeden z odsúdených z ústavnej gospelovej kapely.

Celé stretnutie sa nieslo vo veľmi radostnej a Duchom Svätým naplnenej atmosfére. Odsúdení zo srdca ďakovali otcom zo spoločenstva za veľmi silný duchovný zážitok. Otcovia zase ďakovali odsúdeným za spoločenstvo, ktoré spoločne tvorili a navzájom sa obohatili. Jeden z prítomných oteckov to zhrnul takto: „Keď som sa pripravoval na stretnutie, mal som očakávania. Dostal som však oveľa viac, ako som očakával.“ Ostatní štyria oteckovia sa k tomuto jeho zhodnoteniu stretnutia s odsúdenými mužmi pridali.

Obidve strany vyjadrili túžbu a nádej, že sa ešte táto modlitbová aktivita vo väznici zopakuje.