Postup na poukázanie 2% (3%) v roku 2024

Ak ste zamestnanec

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15. 2. 2024 a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Uveďte vaše meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, sumu zaplatenej dane, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane  a dátum zaplatenia dane. Nezabudnite vyhlásenie podpísať!

3. Najneskôr do 30. 4. 2024 doručte Vyhlásenie o poukázaní 2 % a Potvrdenia o zaplatení dane daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska.

Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie

1. Vyplňte v daňovom priznaní fyzických osôb oddiel o  poukázaní 2 % zo zaplatenej dane.

Údaje o prijímateľovi 2 %:

Názov: Občianske združenie Ain Karim

Právna forma: občianske združenie

IČO: 45013802

Sídlo: Čilistovská 4, 931 01 Šamorín

2. Daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska a daň uhraďte do 31. 3. 2024.

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v daňovom priznaní právnických osôb oddiel o poukázaní 2 % zo zaplatenej dane.

Údaje o prijímateľovi 2 %:

Názov: Občianske združenie Ain Karim

Právna forma: občianske združenie

IČO: 45013802

Sídlo: Čilistovská 4, 931 01  Šamorín

2. Daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste sídla Vašej firmy a daň uhraďte do 31. 3. 2024.

ĎAKUJEME, že  nám aj takýmto spôsobom pomáhate pomáhať!