V nedeľu 10.4.2016 si dobrovoľníci Katolíckej väzenskej duchovnej služby (KVDS) z Hrnčiaroviec nad Parnou vykonali púť k Milosrdnej bráne do katedrály Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov sv. Šebastiána v Bratislave. Sprevádzal ich väzenský dekan o. Gabriel Dzvoňár, ktorému títo dobrovoľníci pomáhajú v duchovnej službe odsúdeným. Svätej omši predsedal Mons. František Rábek. Po nej otec biskup urobil zúčastneným pútnikom výklad k mozaikám pátra Marka Rupnika, ktoré dotvárajú duchovnú atmosféru v katedrále. Ústrednou postavou je Zmŕtvychvstalý Ježiš, ktorý sa zjavil apoštolom vo Večeradle. Zaujímavá je aj postava bl. Zdenky, ktorá je oblečená v bielom rúchu, a nie v čiernom, aké nosila za svojho života. Biele rúcho vyjadruje jej mučenícku smrť , ktorou podľa Zjavenia sv. apoštola Jána si mučeníci vybielili rúcho v Baránkovej krvi.

Púte sa zúčastnili nielen dobrovoľníci, ktorí pravidelne vykonávajú duchovnú službu odsúdeným, ale aj tí, ktorí sa za KVDS modlia a tí, ktorí si s odsúdenými dopisujú a tak im pomáhajú v ich duchovnom a ľudskom raste.

Spolocna_3