Dňa 6.2.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie dobrovoľníkov katolíckej väzenskej duchovnej služby (KVDS) v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou s bratislavským väzenským dekanom a zároveň kaplánom v tomto ústave PaedDr. Gabrielom Dzvoňárom.

Stretnutie začalo svätou omšou v kaplnke Inštitútu Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave, ktorú celebroval vdp. Gabriel Dzvoňár. Na svätej omši boli prítomné aj sestry z tohto kláštora. Otec Gabriel v homílii poukázal na dôležitosť duchovnej služby väzňom zo strany rehoľných sestier. Niektoré prichádzajú k väzňom pravidelne, iné príležitostne s duchovným programom na sviatky a pri iných príležitostiach, ako bola napr. prítomná relikvia sv. Terézie z Lisié v tomto ústave. Odovzdal im poďakovanie za ich službu a svedectvo života od Ordinára OS a OZ Mons. Františka Rábeka.

Pracovné stretnutie bolo zamerané na zhodnotenie duchovnej služby zo strany dobrovoľníkov v uplynulom roku 2015 a plánovanie aktivít na rok 2016. Zároveň prítomných otec Gabriel povzbudil duchovno-formačným príhovorom na tému: Milosrdenstvo v službe väzňom.

Prac.stretnutie_2_2016