Stretávame sa 1x za týždeň. V Šamoríne je viacero modlitbových skupiniek Spoločenstva Modlitby matiek.

Ak sa chceš pridať medzi nás, kontaktuj prosím:

Mária Maťová

0915/721 982

matova.maria@gmail.com

modlitby matiek